Stemmen vanuit Spanje

Het kabinet in Nederland is gevallen en de verkiezingscampagnes staan weer op de stoep. Vervolgens kunnen op 12 september Nederlandse staatsburgers weer naar de stembus. Maar hoe gaat dit als u in Spanje woont en wel wilt stemmen?

Permanent verblijf in Spanje

Als u als Nederlander permanent in Spanje woont, kunt u altijd nog uw stem uitbrengen voor de Nederlandse kabinetsverkiezingen. Omdat u niet meer ingeschreven bent bij een Nederlandse gemeente moet u zich hiervoor bij de gemeente Den Haag als kiezer inschrijven. Ook als u al eerder gestemd heeft terwijl u in het buitenland zat, zult u zich opnieuw moeten registreren als kiezer. U krijgt in dat geval wel automatisch bericht van de gemeente Den Haag dat u zich weer kunt registreren.

Hoe wilt u stemmen

Als u permanent in Spanje woont, kunt u ervoor kiezen om
• zelf per post uit stem uit te brengen
• zelf naar Nederland te komen om te stemmen
• iemand in Nederland te machtigen om voor u te stemmen

Registreer

Ongeacht de methode die u kiest, zult u zich van tevoren moeten registreren, omdat u anders geen stembiljet zal ontvangen. Het formulier dat u nodig heeft voor de registratie vindt u op www.denhaag.nl/verkiezingen (D3-1).

Vul dit formulier (online) volledig in, print het uit en stuur het samen met een kopie van uw paspoort op naar:
Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Nederland

Of stuur de ingescande formulieren via de e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.
Indien u iemand in Nederland machtigt, stuur de ondertekende papieren dan eerst naar de gemachtigde. Deze dient ze vervolgens ook te ondertekenen en per post of e-mail door te sturen.

Tijdelijk verblijf in Spanje

Als u tijdelijk in Spanje zit en nog wel ingeschreven bent bij een gemeente in Nederland, hoeft u zich niet te registreren bij de gemeente Den Haag. U dient dan ook een ander formulier (M3) in te vullen, om aan te geven dat u wilt stemmen. De stemkaart wordt dan opgestuurd naar uw adres in Spanje en u kunt uw stem via de post uitbrengen.
Ook kunt u iemand in Nederland machtigen om uw stem uit te brengen. Hiervoor dient u een volmachtverzoek (L8) in te dienen. Dit is ook te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Dit formulier moet door u, de gemachtigde ondertekend zijn voordat het naar uw gemeente verstuurd wordt.

Belangrijk

• Het M3 registratieformulier dient uiterlijk 15 augustus ontvangen te zijn door uw gemeente.
• Het L8 volmachtverzoek dient uiterlijk 29 augustus ontvangen te zijn door uw gemeente
• Het D3-1 formulier dient uiterlijk 31 augustus ontvangen te zijn door de gemeente Den Haag.
• Uw paspoort moet ten minste geldig zijn tot 31 juli 2012.
• Denk eraan dat een gemachtigde maximaal drie stemmen uit mag brengen en in Nederland moet wonen.
• Als u toch een stem uitbrengt terwijl u iemand gemachtigd heeft om dit voor u te doen riskeert u hechtenis van maximaal een maand of een geldboete.