Onderwijs (Spaans)

Op deze pagina vindt u veel informatie en handige tips over het onderwijs in Spanje. De informatie over het onderwijs in Spanje op deze pagina is zeer uitgebreid en loopt vanaf de basisschool tot aan de universiteit.

Waarom

In het geval dat u met uw familie naar Spanje wilt emigreren, is het handig om te weten hoe het onderwijssysteem in elkaar zit. Mogelijkerwijs heeft u één of meerdere kinderen die hier op korte of lange termijn mee te maken krijgen. Onderwijs is voor kinderen van 6-16 jaar verplicht in Spanje.

Waar

Educación infantil (vergelijkbaar met crèche en een peuter & kleuterklas)
Leeftijdsgroep: 0 – 3 jaar
Leeftijdsgroep: 3 – 6 jaar
Educación Infantil bestaat uit twee delen, het eerste deel van 0 – 3 jaar kunt u vergelijken met een crèche en het tweede deel van 3 – 6 jaar kunt u vergelijken met de peuter en kleuterklas. In de meeste grotere steden kunt u meerdere scholen vinden.
Primaria (vergelijkbaar met de basisschool)
Primaria bestaat uit 3 cyclussen die elk 2 jaar duren:
Eerste Cyclus, Leeftijdsgroep: 6 – 8 jaar
Tweede Cyclus, Leeftijdsgroep: 8 – 10 jaar
Derde Cyclus, Leeftijdsgroep: 10 – 12 jaar
Als u jonge kinderen heeft, is het aan te raden te zoeken naar een woning die niet te ver weg is van een basisschool (collegio). Want niet ieder dorp heeft een basisschool.
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (vergelijkbaar met de middelbare school)
Het secundaria is opgebouwd uit twee delen die beide 2 jaar duren:
1e Cyclus, Leeftijdsgroep: 12 – 14 jaar
2e Cyclus, Leeftijdsgroep: 14 -16 jaar
Mogelijkheid na behalen diploma: naar ciclos formativos de grado medio (vergelijkbaar met vakschool), Bachillerato (vervolg secundaria) of gaan werken.
Bachillerato (vervolg van secundaria)
Leeftijdsgroep: 16 – 18 jaar
Mogelijkheden na behalen diploma: werken, HBO opleiding of Universiteit.
Bij het oude systeem van het bachillerato kon worden gekozen uit vier richtingen, namelijk: kunst, natuurwetenschappen & gezondheid, taal & sociale wetenschappen en wetenschap & techniek.
Bij het nieuwe systeem, geïntroduceerd in het schooljaar 2008/2009, kan worden gekozen uit:
– Kunst (boetseerkunst, beeld en design of dramatische kunst, muziek en dans);
– Taal & Sociale wetenschappen;
– Wetenschap & techniek.
Formación profesional (vergelijkbaar met het Beroepsonderwijs)
Toegang: Indien het Secundaria is afgerond of door middel van een examen te doen.
Mogelijkheden na behalen diploma: toegang tot het Bachillerato of gaan werken.
Enseñanzas de regimen especial (onderwijs met een speciaal regime)
Een aantal opleidingen heeft een eigen, speciaal regime en is daarom lastig vergelijkbaar met bepaalde vastgestelde maatstaven. Bij deze opleidingen zijn verschillende niveaus te behalen, zelfs is het mogelijk om doctorandus te worden.
Universidad (Universiteit)
De universiteit is ook ingedeeld in een aantal cycli.
Eerste Cyclus: na het beëindigen van de eerste cyclus kunnen titels als: gediplomeerd, meester/maestro, technisch architect of technisch ingenieur worden behaald. Met deze titels heeft men toegang tot de tweede cyclus.
Eerste & tweede Cyclus: om doctorandus, architect, of ingenieur te worden, dient men de eerste cyclus te doorlopen om verder te kunnen met de tweede cyclus. Na de eerste cyclus heeft men geen officiële titel. Die kan pas behaald worden na het voltooien van de tweede cyclus.
Tweede Cyclus: om te worden toegelaten tot de tweede cyclus dient u in het bezit te zijn van een diploma van de eerste cyclus of in het bezit zijn van de titel gediplomeerd, technisch architect, technisch ingenieur, meester/maestro. Indien cyclus twee wordt afgerond krijgt u de titel van doctorandus, architect of ingenieur.
Derde Cyclus: Als u de titel doctorandus, architect of ingenieur heeft, kunt u na het voltooien van de derde cyclus uw doctorsgraad behalen.
Eigen titels: u heeft ook de mogelijkheid om bij een universiteit een master te behalen. De universiteiten hebben hun eigen normenstelsel, maar de basis principes zijn overal gelijk.

Hoe

U heeft een aantal documenten nodig om uw kind in te schrijven bij een staatsschool, namelijk:
• Kopie van uw paspoort;
• Geboortebewijs
• Kopie van onderwijsrapporten;
• Bewijs van verblijfplaats;
• Inentingsbewijs.

Kosten

Het staatsonderwijs is gratis, maar aan privé scholen zijn kosten verbonden. De kosten verschillen per school en zijn onder meer afhankelijk van de faciliteiten en extra services, zoals bijvoorbeeld een bus waarmee de kinderen worden opgehaald en teruggebracht.

Tips

Vergelijk eerst de verschillende mogelijkheden voor u een school uitkiest. Ook bij het kiezen van een crèche of peuter/kleuterschool is het goed om verschillende met elkaar te vergelijken. Factoren die onder andere interessant kunnen zijn om te vergelijken zijn: openingstijden, locatie, eten en de mensen.