Belastingzaken

Op deze pagina vind je informatie over de belasting in Spanje, zoals hoe je je kunt registreren bij de Belastingdienst (Hacienda), wanneer je als buitenlander belasting moet betalen en hoe je jouw belastingaangifte moet doen in Spanje.

Emigratiegidsen_optimized

Waarom?

Indien je je niet bezighoudt met economische activiteiten en indien je je niet registreert (middels het 030 formulier) loop je het risico om een boete te krijgen van € 100,-. Als je wel je wel economisch actief bent en zich niet registreert (middels het 036 formulier), loop je het risico op een boete van € 400,-. In het geval dat je inkomen lager was dan € 22.000 in het jaar 2008, dan was je niet verplicht aangifte te doen van inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, oftewel IRPF). Dit bedrag kan per jaar verschillen. In het geval dat je voor meer dan één werkgever werkt, is dit bedrag lager, namelijk € 11.200.
Als je meer dan 183 dagen in Spanje gaat wonen of als je inkomsten hebt uit werkzaamheden in Spanje en deze inkomsten zijn hoger dan het wettelijk vastgestelde minimum inkomen (waarover je inkomstenbelasting dient te betalen) dan ben je verplicht inkomensbelasting (IRPF) te betalen aan de Spaanse belastingdienst. Eenmaal per jaar dien je, net zoals in Nederland, aangifte voor de inkomstenbelasting te doen.

Waar?

Je kan je in je woonplaats bij de belastingdienst (Ministerio de Economía y Hacienda) registreren. Voor meer informatie over de belastingdienst in Spanje zie:
www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx (Spaans)
www.meh.es/en-GB/Paginas/Home.aspx(Engels)
Om het dichtstbijzijnde kantoor van de belastingdienst te vinden, kan je gebruikmaken van de gouden gids (paginas amarillas):
www.paginasamarillas.es

Hoe?

Als je meer dan 183 dagen per jaar in Spanje gaat wonen of inkomsten gaat krijgen uit werkzaamheden in Spanje, moet je inkomstenbelasting betalen aan de Spaanse belastingdienst. Mocht je nog bezittingen, zoals een huis of spaargeld in Nederland hebben, dan moet je hierover belasting betalen in Nederland. Om je te registreren bij de belastingdienst dien je een formulier in te vullen.Dit formulier heet: “Modelo 030, Declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o de variación de datos personales”. Dit formulier kun je krijgen bij een kantoor van de belastingdienst of downloaden.

Als je dit formulier hebt ingevuld, dien je met je paspoort, NIE nummer en een kopie van je paspoort naar de belastingdienst te gaan. Dit verschilt overigens per belastingkantoor; soms voldoet het ingevulde formulier, maar neem altijd voor de zekerheid bovenstaande documenten/kopietjes mee. Als je niet alle termen op dit formulier begrijpt, vul dan in ieder geval uw gegevens in blok 2 en 4 in.

In Nederland krijg je jaarlijks een belastingformulier toegestuurd dat je moet invullen. In Spanje werd bijvoorbeeld in het jaar 2009 van je verwacht dat je zelf, indien je verplicht was aangifte te doen, tussen 4 mei en 30 juni 2009 uw belastingaangifte zou doen. In het geval dat je dit online had gedaan, dan diende deze voor 23 juni 2009 binnen te zijn.

In het jaar 2010 wordt de periode/datum bekend gemaakt wanneer er aangifte gedaan dient te worden over het jaar 2009. Ook zal dan bekend worden onder welk inkomen geen inkomstenbelasting aangifte hoeft worden gedaan.

Een belastingformulier kun je krijgen bij de belastingdienst, tabakszaken of u kunt deze website gratis downloaden.

Kosten

Het inschrijven bij de belastingdienst is gratis. De hoeveelheid inkomstenbelasting, die je moet betalen, hangt van veel factoren af, zoals inkomen, spaartegoed, huizenbezit, grootte van het huishouden etc.
Wilhelminastaete Belastingadvies (WSBA) zorgt er voor dat kopers van een woning in Spanje via een fiscale QuickScan op de hoogte worden gebracht van de fiscale consequenties.