Rijbewijs gestolen

In het geval dat in Spanje woont en indien uw rijbewijs is gestolen of u bent uw rijbewijs verloren, dient u een aantal stappen te doorlopen om een nieuw rijbewijs te kunnen verkrijgen.

Waarom

Wanneer u rijbewijs is gestolen of bent verloren, dient u een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen kunnen enkele weken tijd kosten en gedurende deze periode kunt u niet uw auto besturen. Mocht u uw rijbewijs snel weer nodig hebben, begin dan zo snel mogelijk met het doorlopen van de stappen.

Waar

U dient bij het RDW op te geven dat uw rijbewijs is gestolen of bent verloren en een aanvraag te doen voor de garantie dat u uw rijbewijs daadwerkelijk heeft gehaald. Vervolgens kunt u bij de Jefatura van uw woonplaats een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Hoe

1. U dient twee formulieren uit te printen en in te vullen van de website van het RDW. Één formulier met daarop: “Verklaring vermissing Nederlands Rijbewijs” en één formulier met daarop: “Aanvraag echtheidsverklaring Nederlands Rijbewijs”. Wanneer u beide formulieren heeft ingevuld, kunt u deze opsturen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
Klik hier voor Verklaring Vermissing Nederlands Rijbewijs
Klik hier voor Aanvraag echtheidsverklaring Nederlands Rijbewijs
2. Na ongeveer (afhankelijk van hoe druk de RDW het heeft) twee weken krijgt u per post uw aanvraag echtheidsverklaring Nederlands Rijbewijs toegestuurd.
3. Met deze verklaring, twee kopietjes van de verklaring en een kopie van uw NIE kunt u naar de Jefatura gaan. Zij geven u een formulier waarop deze stappen staan vermeld en hierop dient u ook uw telefoonnummer te noteren. Vervolgens overhandigt u deze formulieren aan de Jefatura. De Jefatura zal u vertellen hoe lang het duurt voor zij contact met u zullen opnemen. (In Valencia is deze periode, binnen 30 dagen)
4. Als het goed is, wordt u binnen deze periode gebeld en kunt u met een pasfoto naar de Jefatura gaan. Bij de Jefatura krijgt u drie formulieren. Op één formulier dient u uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, NIE, en datum van aanvraag) in te vullen. Vervolgens dient u het formulier: “Solicitud de cuestiones varias” in te vullen. (NIE, geboortedatum, voornaam, achternaam, geboorteplaats, Masculino/Feminino (man/vrouw), adres, postcode en woonplaats.) Als laatste dient u het formulier: “Solicitud de duplicado de permiso de conducción” in te vullen. (NIE, geboortedatum, voornaam, achternaam, geboorteplaats, Masculino/Feminino (man/vrouw), adres, postcode en woonplaats.)

Kosten

“Aanvraag echtheidsverklaring van uw Nederlandse rijbewijs” € 4,90 “Solicitud de cuestiones varias” € 7,80 “Solicitud de duplicado de permiso de conducción” € 18,80

Tips

In het geval dat u niet wordt gebeld binnen 30 dagen, kunt u het beste nogmaals bij de Jefatura langsgaan om te informeren naar de stand van zaken. Neemt u dan wel voor de zekerheid uw documenten en een pasfoto mee.