AOW

Op deze pagina vindt u handige informatie en tips over de Algemene Ouderdomswet, oftewel wat heeft emigratie voor invloed op uw AOW?

Waarom

Mocht u gedurende uw loopbaan in het buitenland willen werken voor langere tijd, dan is het belangrijk dat u weet wat voor gevolgen deze stap heeft op uw AOW.

Waar

Indien u ervoor kiest om voor langere tijd in het buitenland te gaan werken, dient u er rekening mee te houden dat per jaar dat u niet in Nederland verzekerd bent voor de AOW, uw AOW pensioen met 2% zal afnemen.
Mocht u specifieke vragen hebben omtrent uw concrete situatie, dan kunt u het beste contact opnemen met het SVB, oftewel de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe

U kunt voorkomen dat u, gedurende de tijd dat u in het buitenland werkzaam bent, uw AOW pensioen met 2% zal afnemen. Dit kunt u namelijk doen door u vrijwillig te verzekeren voor uw AOW. Deze vrijwillige AOW verzekering kunt u tot één jaar na afloop van uw AOW verzekering in Nederland afsluiten.

Kosten

De kosten van een vrijwillige AOW verzekering zijn afhankelijk van uw jaarinkomen. De SVB berekent hoeveel premie u jaarlijks dient te betalen door een jaarlijks vastgesteld AOW percentage van uw totale inkomen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) te nemen. Dit percentage in 2009 is vastgesteld op: 17,9%. Aan dit premie bedrag is overigens wel een minimum van €467,80 en een maximum van €4.678 verbonden. In 2010 kan dit percentage en het minimum en het maximum premie bedrag natuurlijk veranderen. Verder zijn er mogelijk nog uitgaven die u van uw totale inkomen mag aftrekken. Mocht u uw AOW premie willen berekenen, kijkt u dan hier.

Tips

• Meestal kunt u zich maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren, maar er zijn uitzonderingen. Kijk hier voor meer informatie.