Auto uitvoeren in Spanje

Op deze pagina staan stappen die u moet nemen als u uw auto in Spanje uit Nederland wilt uitvoeren. Als uw auto in Spanje staat en u wilt uw Nederlandse kenteken vervangen door een Spaans kenteken, dient u eerst uw auto uit Nederland uit te voeren. Het uitvoeren van uw auto betekent dat de registratie van uw auto in Nederland wordt beëindigd. U hoeft hiervoor niet terug naar Nederland.

Waarom

Er zijn vele redenen waarom u, uw auto zou willen laten laten invoeren in Spanje. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u liever met een Spaans kenteken in Spanje rijdt zodat u niet voor een toerist aangezien wordt. Hiervoor dient u eerst uw auto te laten uitvoeren in Nederland voordat u uw auto in Spanje kunt invoeren. Kijk hier voor meer informatie over het invoeren van uw auto in Spanje.

Waar

Vanuit Spanje kunt u schriftelijk een uitvoerverklaring en een uitvoerkentekenbewijs aanvragen bij de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) in Veendam.

Hoe

Voor meer informatie over het uitvoeren van uw auto vanuit het buitenland zie: RDW