Woning kopen proces

Bent u van plan om een huis in Spanje te kopen en wilt u meer weten over het koopproces? Op deze pagina vindt u meer informatie over wat er allemaal komt kijken bij de aankoop van een huis in Spanje.

Wat moet de makelaar controleren voor de overdracht?

De makelaar zoekt uit voor diegene die koopt de legale status van de woning, de identiteit van de verkopers, de huwelijkse staat en voorwaarden en of ze de legale status hebben om te verkopen. Bij deze controle vragen zij het uittreksel van het register aan, de zogenaamde “copia simple”, een up-to-date uittreksel van één pagina met daarop de gegevens van de eigenaren, hypotheken en andere schulden en lasten.
Daarnaast controleert de makelaar of alle rekeningen betaald zijn, zoals de onroerend goed belasting: de Impuestos de Bienes Inmeubles, de rekeningen van elektriciteit, water, afval, en als het een vereniging van eigenaren betreft een verklaring van de administrateur dat er geen onbetaalde rekeningen openstaan.
Verder controleert de makelaar de legaliteit van de gebouwen en of het aantal vierkante meters overeenkomt met wat er daadwerkelijk in de “escritura” staat, zowel het aantal meters van de gebouwen als die van het grondstuk indien van toepassing. Indien dit niet klopt, moet de eigenaar een technisch architect of landmeter laten komen die de meters registreert zodat die in de nieuwe escritura komen en dus gelegaliseerd en up-to-date zijn.
Kijk op makelaar in Altea, Calpe, Moraira, Benissa als u contact wilt met een makelaar die u kan bijstaan in het aankoopproces.

N.I.E. nummer

Het eerste wat je nodig hebt om in Spanje een huis te kunnen kopen, is een NIE nummer. Want zonder NIE kan je in Spanje geen huis op je naam hebben. Een NIE (Número de Identidad de Extranjero) is een fiscaal nummer dat de Immigratiedienst je geeft wanneer je verblijf aanvraagt.
Dit is je Spaanse SOFI nummer. Je hebt hem nodig om een huis te kopen, je belasting in te dienen, een bedrijf te starten, een bankrekening te openen en voor bijna alle andere officiële formulieren die je in moet vullen. Zowel Europeanen als niet Europeanen krijgen een NIE. Je moet hiervoor naar de Policia Local. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van een NIE, zie identificatienummer NIE.
Deze aanvraag kan een tijdje duren. In Valencia duurt het bijvoorbeeld twee weken, maar twee maanden vanuit consulaat in Nederland. Het is dus verstandig om dit zo spoedig mogelijk te doen.
De makelaar kan u helpen bij het aanvragen van de NIE en zal u bijstaan tijdens het hele proces van de aanvraag
U kunt ook de makelaar vragen om de NIE aan te vragen, maar dan moet u de makelaar machtigen met een notariële machtiging, die machtiging moet dan in het consulaat vertaald en geapostieerd worden.

Een rekening bij een Spaanse bank

Voor de aanschaf van een woning moet u een rekening openen bij een Spaanse bank. Als u wilt emigreren en dus ingezetene wordt en ook in Spanje belasting gaat betalen, moet u een residentenrekening openen. Houdt u gewoon uw adres in Nederland aan, dan moet u een niet-residenten rekening openen.
Het geld wat u voor de woning nodig heeft, kunt u via een SWIFT overschrijving vanaf u Nederlandse bank doen. U moet dan u Spaanse IBAN nummer opvragen. U doet er goed aan om bedragen tot €25.000 meerdere keren over te maken. Zo blijven de kosten voor de overschrijving laag.

Voorlopig koopcontract voor een woning in Spanje

Het voorlopig koopcontract is een privé overeenkomst tussen de verkoper en de koper. In dit voorlopig koopcontract, wat door de makelaar of de advocaat wordt opgemaakt kunt u de volgende zaken aantreffen:
• Namen van de verkopers, hun paspoortnummers, DNI of NIE, adres en huwelijkse staat.
• Namen van de kopers, hun paspoortnummers, DNI of NIE, adres en huwelijkse staat.
• Registergegevens en adres, en beschrijving van het eigendom
• Bedrag van de aanbetaling, meestal 10% van de koopsom en wanneer en hoe voldaan.
• Aankoopbedrag van de woning.
• Uiterste datum voor de notariële akte.
• Dat de woning wordt verkocht vrij van lasten, leningen, hypotheken en huurders.
• Er geen achterstanden van betaling zijn
• Wie de notaris betaalt, de belastingen en de plusvalia
• Het juridisch district voor het geval van een eventueel geschil in de toekomst
• De datum van ondertekening

Spaanse notaris

De makelaar maakt voor u voordat de vermelde uiterste datum is verstreken een afspraak bij de notaris. Naar de notaris neemt u mee:
• Uw paspoort
• Uw NIE
• Een bewijs van de bank dat de bron aangeeft van alle betalingen.
• De bankcheques voor de betaling en eventueel het contante geld
In het voorlopig verkoopcontract wordt ook aangegeven voor wie de kosten zijn. Meestal zal het gaan op basis van kosten koper en dat betekent dat de koper de notaris betaalt. Het honoraria van de notaris zijn wettelijk vastgesteld door het college van notarissen en variëren dus niet. U hoeft de notaris niet contant te betalen. Hij zal u meestal een machtiging laten tekenen waarbij de door hem in rekening gebrachte kosten van uw rekening worden afgeboekt.
Ook betaalt de koper de overdrachtsbelasting. In Spanje is dat de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)De verkoper betaalt in de regel de Plusvalia, een onroerend goed belasting over de waardevermeerdering van de grond die de verkoper betaalt na de overdracht als eindafrekening aan de gemeente. De makelaar begeleidt de verkoper in deze betaling en controleert dat dit gebeurt, omdat als de verkoper dit niet doet de nieuwe eigenaar deze belasting moet betalen.
Doet het geval zich voor dat de eigenaar een buitenlander is en niet in Spanje ingeschreven staat (een niet-resident), dan moet u 3% van de koopsom inhouden en moet u dit aan de Spaanse belastingdienst betalen als zijnde een voorheffing op een door de eigenaar te betalen winstbelasting.
Het personeel van het notariskantoor bereidt de “borrador” voor, de escritura in klad. De makelaar controleert deze en meldt zich eventueel aan als vertaler. Als alles in orde is, wordt de echte escritura op officieel notarieel papier uitgedrukt en komt de notaris binnen om deze voor te lezen, waarna er door beide partijen, de notaris en eventueel de vertaler ondertekend wordt.
Het kantoor van de notaris stelt u meestal voor om zaken zoals het betalen van de belasting ITP, het eventueel betalen van de bovengenoemde 3% voorheffing en het inschrijven in het register op zich te nemen. Wij adviseren u om dit te doen mits u daarvoor een eigen gestoria heeft.

Copia Simple

Als u bij de notaris de akte ondertekend hebt en de deur uitloopt, bent u de trotse eigenaar van een mooie woning in Spanje. De vorige eigenaar heeft u de sleutels overhandigd en u kunt genieten van uw nieuwe eigendom. U heeft een “copia simple” gekregen van de notaris, dit is een copie van de escritura, de koopakte. De notaris gaat de eigendomsoverdracht nu melden bij het register zodat daar ook binnen twee maanden het eigendom op u naam is geschreven.
Wilt u meer informatie over het traject bij het kopen van een huis? Kijk dan op huis kopen in Altea.