Gezondheidszorg

Jaarlijks vertrekken er veel Nederlanders richting Spanje. Niet iedereen vertrekt even goed voorbereid naar Spanje. In veel gevallen gaat dat helemaal goed, maar niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer iemand plots ziek wordt en een dokter of een ziekenhuis nodig heeft… Op deze pagina leest u meer over de Spaanse gezondheidszorg.

Het is verstandig – voor mensen die voornemens zijn om tijdelijk of voor langere tijd in Spanje te gaan wonen – zich te oriënteren op de gezondheidszorg in Spanje. Net als in Nederland is de zorg voor de eigen gezondheid van groot persoonlijk belang en is het zaak:
• tenminste globaal te weten hoe de gezondheidszorg in Spanje is georganiseerd;
• te weten hoe men zich kan verzekeren voor gezondheidszorg (publiek en privé);
• te weten wat te doen in bijzondere situaties.
In dit artikel komen deze drie onderwerpen aan bod als een eerste verkenning van de Spaanse gezondheidszorg.

De organisatie van de Spaanse gezondheidszorg

De Spaanse gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een strikte scheiding tussen privé en publieke zorg. Privé zorg wordt geleverd door particuliere ondernemingen, terwijl de publieke zorg wordt geleverd door de Spaanse overheid. De publieke zorg kan worden getypeerd als het Spaanse ziekenfonds en vergelijkbaar met de zorg in Nederland: iedereen die op een of andere wijze een premie afdraagt, heeft recht op aanspraak op de publieke gezondheidszorg in Spanje: alle zorg is daarin inbegrepen op enige uitzonderingen na zoals bijvoorbeeld tandartszorg voor volwassenen. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse “AWBZ” zorg: ouderenzorg, zorg voor psychisch, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten worden door de Spaanse overheid aangeboden.

Voor- en nadelen publieke zorg

De publieke medische zorg in Spanje is van een hoog niveau en vergelijkbaar met Nederland. In sommige gevallen lijkt het erop dat men zelfs beter af is in Spanje in vergelijking met Nederland (bv. Oncologie). Belangrijke verschillen tussen de publieke medische zorg in Spanje en Nederland hebben met name betrekking op de organisatie van de zorg en de toegankelijkheid: de zorg is in Spanje in de publieke zorg over het algemeen wat anders georganiseerd en dat geeft een vreemd gevoel in het begin. Soms is het onduidelijk hoe afspraken tot stand komen, waar afspraken te moeten maken, bejegening van patiënten is anders dan in Nederland, artsen staan nog meer op een voetstuk, etc.Wat betreft de toegankelijkheid: zeker in de gebieden waar veel buitenlanders wonen, zijn de wachtlijsten vaak lang! Tot voor kort gold ook nog dat de ziekenhuisgebouwen van de overheid niet kunnen tippen aan het Nederlandse niveau. Daar komt echter snel verandering in door de nieuwbouw in de ziekenhuissector. Bijvoorbeeld: het nieuwe publieke ziekenhuis van Valencia behoort tot de meest moderne ziekenhuizen van Europa!

Ouderenzorg

De publieke AWBZ zorg in Spanje is in alle gevallen minder qua kwaliteit dan in Nederland: er bestaat slechts mondjesmaat thuiszorg (alleen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging), er bestaan geen verzorgingshuizen in Spanje en de verpleeghuizen lijken op ziekenhuizen. De reden waarom de AWBZ zorg in Spanje niet echt ontwikkeld is, heeft wellicht te maken met het feit dat het merendeel van de ouderen verzorgd wordt door familie (mantelzorg).

Verzekeren voor gezondheidszorg

Iedereen die op een of andere wijze premie afdraagt in Spanje heeft recht op de publieke gezondheidszorg. Deze premie wordt afgedragen via:
• Een pensioen of uitkering in Spanje;
• Een pensioen of uitkering in Nederland;
• Een loondienstverband in Spanje;
• Een eigen zaak (SL) in Spanje;
• Als zelfstandige (autónomo) werkzaam in Spanje.

Aanmelden CVZ

Voor mensen die in Nederland een pensioen of uitkering ontvangen, is het bij vertrek naar Spanje van belang zich te melden bij het College voor Zorgverzekeringen (dit gaat veelal automatisch via de eigen zorgverzekering). Men ontvangt dan een zogenaamd E121 formulier dat het toegangsbewijs is voor de publieke zorg in Spanje. Met dit formulier (en nog een aantal andere standaarddocumenten) dient men zich te melden op het regiokantoor van de Seguridad Social (INSS) voor inschrijving (adressen zijn terug te vinden op www.seg-social.es). Hier ontvangt men een voorlopige verzekeringspas.

Mensen die in Spanje werken of een pensioen/uitkering ontvangen, krijgen hun verzekeringspas via de werkgever of uitkeringsinstantie. Met de (voorlopige) pas kan men terecht in de huisartsenpost in de buurt (Centro de Salud). Men is vanaf het moment van inschrijving meteen verzekerd voor álle zorg en er zijn geen uitsluitingen.

De privé zorg

Voor wie wat meer zekerheid en luxe wenst, biedt de private gezondheidszorg in Spanje uitkomst: privé ziekenhuizen bieden alle medische zorg van hoge kwaliteit in moderne ziekenhuizen die meer zijn ingericht zoals wij dat gewenst zijn in het Nederland en vaak nog beter (het lijken soms net hotels). Tolken zijn patiënten van dienst als ze het niet meer weten en vragen hebben, iedereen beschikt over een eenpersoonskamer met slaapgelegenheid voor familie, rechtstreekse contacten met de Nederlandse verzekeraars, etc. De keuze voor een privéverzekering (in combinatie met een publieke verzekering) is volledig afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen: wat kan/wil en betalen, wil men extra luxe, spreekt men de Spaanse taal?

Hoe werkt de privé zorg?

Iedereen kan zich privé voor zorg verzekeren. Er zijn geen restricties, behalve een leeftijdsrestrictie: er zijn weinig of geen Spaanse private zorgverzekeringen die mensen ouder dan 65 jaar opnemen in hun verzekering (verzekerden die de leeftijd van 65 jaar bereiken, blijven natuurlijk wel gewoon verzekerd).
Er zijn tientallen private verzekeringen in Spanje die vaak verschillende polissen aanbieden. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe beter de dekking. Alle verzekeringen kenmerken zich onder andere door:
• Een wachttijd van gemiddeld 6 maanden na het afsluiten van de verzekering voor behandeling en diagnostiek (niet voor het consulteren van een arts of specialist);
• Uitsluitingen van aandoeningen uit het heden en verleden; Er zijn enkele uitzonderingen
• Medicijnen worden niet vergoed, behalve de medicijnen die worden verstrekt in het ziekenhuis; Er zijn enkele uitzonderingen
• Kleine lettertjes: in de meeste gevallen is de dekking beperkt. Lees de polisvoorwaarden in alle gevallen goed door. Voorbeelden: beperkte dekking voor prothesen, dure oncologische medicatie (chemo therapie), nier dialyse, etc.
• Een aantal verzekeringen vergoedt behandelingen alleen door eigen gecontracteerde artsen/ziekenhuizen (vermeld in hun “Cuadro Médico”); andere verzekeraars vergoeden álle artsen/ziekenhuizen.Van groot belang dus om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en op inhoud af te wegen. Premies variëren van €35 tot €300 per maand. Kijk voor meer informatie op onze pagina particuliere zorgverzekering.

CS Consult

Deze informatie werd beschikbaar gesteld door CS Consult (www.csconsult.eu) CS Consult is als adviesbureau voor de Spaanse gezondheidszorg uniek in Spanje en biedt aan potentiële emigranten en mensen die reeds in Spanje wonen de volgende diensten:
• Persoonlijk en op maat gesneden verzekeringsadvies (privaat);
• Hulp bij inschrijving INSS;
• Bemiddeling en begeleiding naar zorg;
• Vertaaldiensten;
• Bemiddeling naar werk en stage in de Spaanse gezondheidszorg;
• Homologatie van titels voor professionals die in Spanje aan het werk gaan;
• Zorgadvisering;
• Bedrijfsadvisering voor mensen die een bedrijf willen starten in de zorg (business planning, marktintroducties, handelspartners, projectmanagement).
Meer (contact) informatie over CS Consult is terug te vinden op www.csconsult.eu